Rekisteröidy Ohjeet
  Etusivu >
Lainopilliset tiedot


Lain mukaiset ilmoitukset ja oikeudet

Caterpillar varaa kaikki copyright-oikeudet kaikkiin Caterpillarin omistamiin teksteihin, kuviin ja ohjelmistoihin, ja myöntää sinulle oikeudet elektronisesti kopioida tässä yhteydessä julkaistuja dokumentteja yksinomaan niiden lähettämistä tai katsomista varten. Et saa mukailla, tehdä muutoksia tai muulla tavoin muuttaa mitään tämän websivuston tiedostoa uudelleen lähettämistä varten, tai tulostaa siinä olevaa tietoa ilman Caterpillarilta saatua kirjallista lupaa. Yllä nimenomaan esitettyä lukuunottamatta mitään tähän sisältyvää ei pidä tulkita lisenssiksi tai oikeudeksi Caterpillarin minkään copyright-oikeuden, patentin tai tavaramerkin puitteissa.

Cat ja Caterpillar ovat osoitteessa 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629 sijaitsevan Caterpillar Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lain mukaiset ilmoitukset

Tässä julkaisussa olevat tiedot, joihin kuuluvat tekstit, kuvat ja linkit, ovat CATERPILLAR INC. -YHTIÖN TOIMITTAMIA YKSINOMAAN SEN EDUSTAJIEN JA ASIAKKAIDEN HYÖDYKSI ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JOKO ILMAISTUJA TAI HILJAISIA, MUKAANLUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN TAI JONKIN OIKEUDEN LOUKKAAMISESTA. Caterpillar Inc. ei ota vastuusta virheistä tai puutteista tässä julkaisussa tai muissa dokumenteissa, joihin tässä julkaisussa viitataan tai joihin annetaan linkki. Tähän julkaisuun saattaa sisältyä teknisiä tai muita epätarkkuuksia, eikä kaikkia tässä yhteydessä viitattuja tuotteita tai palveluja ole saatavina kaikilla alueilla. Tietoihin lisätään aika ajoin muutoksia, ja Caterpillar voi koska tahansa muuttaa tässä julkaisussa kuvattuja tuotteita ja palveluja. Pyydä paikalliselta Caterpillar-edustajalta lisätiedot, ennen kuin nojaudut mihinkään tässä yhteydessä annettuun tietoon.

Mikäli päätät ottaa suoraan yhteyttä Caterpillariin tähän verkkosivustoon tai Caterpillarin tuotteisiin tai palveluihin liittyvien kommenttien, kysymysten, ideoiden tai vastaavien muodossa, myönnyt siihen, että tällaiset tiedot katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja että Caterpillarilla ei ole vastausvelvollisuutta ja on vapaa rajoituksetta kopioimaan, käyttämään, julkaisemaan ja levittämään tietoja muille, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, sellaisten tuotteiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi, joihin sisältyy tällaista tietoa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Netscape on rekisteröity tavaramerkki ja Netscape Navigator logo on tavaramerkki, jotka omistaa Netscape Communications Corporation. Microsoft on rekisteröity tavaramerkki ja Internet Explorer on tavaramerkki, jotka omistaa Microsoft Corporation. Acrobat ja Acrobat logo ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Adobe Systems Incorporated. Apple ja QuickTime ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Computer Inc. Mitään näiden verkkosivujen sisältämää ei pidä tulkita oikeudeksi tai luvaksi käyttää kyseisiä tavaramerkkejä. ©2001 Caterpillar, kaikki oikeudet pidätetään. 
Wihuri Oy Tekninen Kauppa / Witraktor, Kiitoradantie 4, 01530 Vantaa l Puhelinvaihde 020 510 10 l Lisää yhteystietoja l Lainopilliset tiedot Osa Wihuri-konsernia